Ayurveda

Ayurveda is a holistic sytem of medicine which is mainly practice in Asia, especially in India. Fortunetly the knowledge/science of Ayurveda is introduced to abroad which gives people opportunity to comprehend this total concept of health. We know subject like Ayurvedic cooking, Ayurvedic medicine, Ayurvedic Therapists, etc.

In India and several other countries in the Far East, you have Universities where you can study for Ayurveda MD. In this faculty you also learn the Allopathy science. After your 5 till 6 year study you receive your diploma of B.A.M.S. (Ayurveda Medical Doctor).

Sos Korn-Verhoeven

Ayurveda Practitioner


Certificat by the school of Ayurveda Ghent.


Internship:

**Ayurveda:Sree Gokulam Ayurvedic Hospital, Nadapuram, Vatakara, Kerala, India

**Meditation, Bodhi Zendo, Kodakanal, Tamil Nadu, India

** Yoga-Ayurveda, Bhole Babaji Ayurvedic Centre,  Chilianaula, Rhaniket, India

.

AYURVEDA IS A PHYLOSOPHY NOT TO BE MERELY

THEORISED BUT TO BE PRACTICED.


Remember!

It's not only a collection of herbal drugs.


The Sun, the Moon, the Fire becomes medicines.

Only when we enter into these principles in depth!


Then, we will comprehend...

More information about Vedic Medicine follow this link:

https://www.ayush.gov.in/index.htmlThis is the official site of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India. You can find any kind of explanation about this holistic  Medicine.

Department of AYUSH: Ayurveda-Yoga&Naturopathy-Unani-Siddha-Homeopathy

 

For consultations and treatments you're welcome in our Practice in Belgium:

Please feel free to make your appointment.


Practice of Ayurveda


Tennisbaanstraat 89

9000 Gent

Belgium

Phone:+32 483 22 50 20

            +32 497 52 39 14

Mail: info@merxotio.be


Member of a recognise professional association

Naturopathica Belgium

Lic N° 296N1473

NOTE:

English: The World Health Organisation recognise the Ayurveda Healthcare and the Allopathy.

But all Ayurvedic treatments are not recognise by the European healthcare system, so you don't have a repayment of a health fund. We use the Vedic treatments as a complementary health system.  Ayurvedic treatments are not replacing  the European regular health care.


Dutch: De World Health Organisation erkent zowel de Ayurvedische geneeswijze als de Allopatische (= Klassieke=Westerse geneeskunde).

Alle Vedische behandelingen zijn nog niet erkend door de Europese wetgeving, dus geen terugbetaling van je ziekenkas.  Hierdoor  dient deze Vedische behandelingen ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg.

Action:

The first action is finding out your constitution by the method of questioning. So we can see wich dosha’s and elements are disturbed. What about the ama in your body? How’s your digestion is functioning. The status of you liver? Subdosha’s, srota’s, tissues health,  immunity, stool, etc.

A pulse diagnosis follow. After all this we make a treatment  schedule.

The first consultation will take around 1,5 hour from your time. This intake reveals more information about your health situation. According to all these results, we find out which treatments fit best for you. If necessary, I ask the result of your blood analysis.

Tarifs:

Our rates are controlled by the recognise professional association  ‘Naturopathica’  Belgium.


Verloop:

We gaan eerst de contitutie bepalen door u vragen te stellen. Dit doen we om te weten welke dosha’s  en elementen er verstoord zijn. Hoe het zit met de ama. Welke spijsvertering. Toestand van uw  lever.  Subdosha’s,  srota’s,  weefsels, immuniteit, stoelgang?...

Dan volgt er een polsdiagnose. Dan kunnen we bepalen welk dieet of niet, welke kruiden en produkten.

De eerste consultatie duurt ongeveer 1,5 uur.

Uit dit onderzoek krijgen we meer info  zodat we weten wat we kunnen doen en welke behandelingsmethode(n) er  het beste bij  past.

Indien nodig, vraag ik de resultaten van uw bloedonderzoek.

Tarieven:

De prijzen vallen binnen de prijsvork van 2014, vastgelegd door de wettig erkende beroepsvereniging Naturopathica  op de algemene vergadering van 22 maart 2014.

Advice/Consult:


Before we start with a treatment, we explore your health. This is very important and gives us indication where the disbalance is.

Also we figure out the dosha's and see which of them are disturbed. With all these information we know which most efficient treatment we can propose. Every person is different, our metabolism is different, so we have to do tailor made work.

The first consult/intake will take 1 hour till 1 hour 30 minutes.

Pancha Karma:

*Vamana (Emesis)

*Virechena (purgation)

*Vasti ( Enema)

*Nasya ( Nasal application of herbal medicines)

*Raktamokshana (blood-letting)

Dietetics/science of nutrition


Alles wat we eten en vervolgens niet goed verteren, vormt giftige afvalstoffen, die in de Ayurveda ‘Ama’genoemd worden. ‘Ama’ verstopt de fijne lichaamskanaaltjes (Srotas), en wanneer vitale kanalen geblokkeerd worden, veroorzaakt ‘Ama’ fysieke en mentale problemen. Dus ‘Ama’ verstopt het lichaam en verhindert een goede spijsvertering. Goed eten is daarom nodig.


Kapha types voelen zich bijna altijd aangetrokken tot zoet, hartig en vooral vet voedsel. Maar bittere, scherpe en pittige smaken brengt Kapha types het meeste in balans. Eet daarom licht en droog voedsel en vermijd zuivel, koude, vette en olieachtige producten.


Kapha neemt toe in het voorjaar. In deze tijd van het jaar kan ieder type wat voeding nemen die de Kapha verminderd om zo Kapha weer in balans te krijgen.

Restorative Massage: 


De ama’s (=toxinen in je lichaam) zijn de oorzaken van al onze aandoeningen. Ze verhinderen de goede werking van ons metabolisme waardoor we minder weerstand hebben en vatbaar worden voor allerlei kwalen en ziekten.

Onze reinigende en ontspannende massage is bedoeld om u te ontlasten van de ama’s  en  tevens ook om je lichaam te herstellen naar zijn oorspronkelijk gezonde staat, restorative treatment. Een gezond lichaam motiveert een gezonde geest!

We raden u dan ook ten zeerste aan om eerst een vedische consultatie te doen vooralleer u een massage ondergaat.  Via de consultatie kunnen we achterhalen hoe en hoelang u zich moet voorbereiden om daarna gemasseerd te kunnen worden. Voorbereiding houdt in : oa aangepaste voeding, supplementen, yoga,etc...

Een massage zonder de ama’s aan te pakken kan negatieve resultaten geven zoals ongemakkelijkheid, duizeligheid, etc.

YOGA CHIKITSA


Wat is yoga?

Yoga is een onderdeel van de holistische Vedische geneeskunde. Het is een levenswijze dat beschreven staat in de Rig Veda in 2300 B.C.

Rishi Patanjali wordt beschouwd als de vader  van de Yoga.

Yoga is een manier om je lichaam en geest gezond, sterk en  flexibel te maken. Naast het ontwikkelen van je intellect en emotie, stimuleert yoga je creatieve geest.


Het achtvoudige pad van de Yoga:


          1.     Yama = De vijf geboden:

                  Ahimsa (vredelievendheid) – Satya (waarheid) – Asteya (vermijd het stelen) – Brahmacharya ( zelfbeheersing) – Aparigraha (wees niet hebberig)


          2.     Niyama = zelfreiniging door discipline

                  Sauca (zindelijkheid) – Santosh (tevredenheid) – Tapa (standvastigheid) – Svadhyaya (zelfstudie) – Ishwarpranidana (overgave aan de wil van God)


          3.     Asana = oefeningen van de yoga figuren

                  Staande – zittend – liggend – omgekeerde – draaiend – terugbuigend - balancerend


          4.     Pranayama = ademhalingsoefeningen


          5.     Pratyahara = je geest controleert je lichaam, het gebeurt tijdens je meditatie.


          6.     Dharna = stadium van yoga meditatie, enkele gelijkgezinde concentratie


          7.     Dhyana = in staat van meditatie


          8.     Samadhi = verlichting


Yoga in relatie met Chakra:

Yoga wil zeggen dat we focussen op onze energie. Wanneer de energie in harmony is, dan zijn de lichamelijke en geestelijke toestand van de yogi in goede gezondheid.

Ons lichaam is als een batterij en laadt zich op via energiecenters die door yogi’s Chakra’s worden genoemd.


            1. Sahasrara Chakra (top van je hoofd, kruin)

            2. Ajna Chakra (3de oog)

            3. Vishudhi Chakra (keel)

            4. Anahata Chakra (hart)

            5. Manipura Chakra (Solar Plexus)

            6. Swadhisthana Chakra (geslachtsorganen)

            7. Muladhara Chakra (staartbeen, heilig been)

 

De Yoga Stijlen:       


            1. Yoga Style Basics (de basis): vb Hatha

            2. Traditional Yoga (de traditionele): vb Ashtanga, Kundalini, Kripalu,...

            3. Contemporary Yoga Styles (eigentijdse stijl): vb Hot Yoga of Bikram, Anusara, Nude Yoga,…

            4. Vinyasa/Flow yoga: vb Anusara , Jivamukti,…

            5. Alignment Oriented Yoga (vormgevend gerichte): vb Anusara, Iyengar

            6. Power Yoga: vb Ashtanga

            7. Prenatal & Family Yoga


Pranayama & Yoga San is a healthy prevention and remedy against:


high bloodpressure, diabetis, astma, Piles(haemorrhoids,aambeien), paralising verlammingen, spataders, slipped disk, arthritis, gout (jicht), sciatica, migraine, hoofdpijn, de ziekte van Parkinson, filaria(wormen), glugoma(oogziekte), epilepsy, huidaandoeningen,     psoriasis, lucoderma(or vitiligo: gekenmerkt door witte vlekken en patches), hypertension,depression, mental stress, general debility, hyper acidity abdominal diseases, peptic ulcer,

ulcerative colitis, jaundice, hepatitis ABC, heart diseases, heart blockage, angina, alopecia, corns, heavy weight, thelesemia, mascular distrophy, uterus fibrosis, leucorrhea, liver & urinary disorders, cervical spondilitis, thyroid, urticaria, etc.


Asanas (postures/houdingen):


sitting postures/Al zittende figuren:

Padmasana, Mandukasana,Bajrasana, Padchakriksana, Goraksasana, Ghomukasana,

Yoga Mudra, Ardhamatsyendrasana, Ustrasana, sasakasana, Ardhakati Chakrasana,

Mustikasana, Kandhachakrasana, Hasta Kandha Chakrikasana, Sinhasana


straight postures/Al rechtstaande figuren:

Taragasana, Tiryakasana, Guradasana, Udiyan Bandh, Hastachakrasana, Garudasana,

Hasta Chakrikkasana(zoals voorgetoond).


Lay down on your back postures/Al liggend op je rug:

Pawan Muktasana, Uttan Padasana, Pad Chakrikasana, Sarvangasana, Halasana,

Matsyasana, Nokasana, Savasana.


Lay down belly postures/Al liggend op je buik:

Makarasana, salabhasana, Bhujangasana, Dhanurasana. 

De Meditatie

Vormen van meditatie:


Objectgericht mediteren

Objectvrije mediteren

Hindoeïstisch en Boeddhistisch mediteren

Meditatie als alchemie

Meditatie als een weg naar meer licht

Meditatie als het einde van dualiteit

Meditatie als zelfkennis


Meditatie en psychotherapie

Meditatie en gevaren

Meditatie is individueel

Meditatie en hersenfunctiesGezien de praktijk belangrijk is voor ons, laten we de beschrijvingen, teksten, etc. aan anderen over. U kunt dus meer informatie vinden, bijvoorbeeld ophttp://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie


Mindfulness

een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment ("Een zachtmoedige relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt"): bewuste aandacht.

een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen: aanvaarding.

juiste indachtigheid of bewustzijn in de Boeddhistische leer.

Language of Science


Each science has his own language

Physics has the language of ENERGY.

Chemistry has the language of ELEMENTS.

Mathematics has the language of NUMBERS.


Ayurveda’s language is that of Panchabootha, Tridosha’s, Trigunas, and Purusha.


Learn the language of Sastra before entering into the Sastra!