Home

Practice of Natural Medicine

Natuurgeneeskunde, ook ‘Naturopathie’ genoemd, is een unieke geneeswijze die enerzijds steunt op een lange Hippocratisch-Galenische traditie van ongeveer 2500 jaar en anderzijds op modern wetenschappelijk onderzoek.

Medicus curat, natura sanat.

   "De geneeskundige zorgt voor zijn patient, maar de natuur geneest"

Merxotio is een multidisciplinair praktijk voor

Natuurgeneeskunde & Ayurveda.
We staan onze patiënten bij om het zelf genezend

proces te stimuleren.

Jong en oud kunnen behandeld worden

en/of een deskundig ‘second opinion’ verkrijgen.

ADVIES/CONSULTATIE


 Na Afspraak


adres: Tennisbaanstraat 89

9000 Gent

Belgium

Lid van een wettig erkende beroepsvereniging

Naturo Belgium

Lic N° 296N1473

activiteiten

Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia quae valetudini contraria sunt, faciunt.

   "Alle mensen willen gezond zijn, maar vaak doen ze alles dat nadelig is voor hun gezondheid"